Usluge

Nudimo računovodstvene usluge u skladu sa Zakonom o računovodstvu, hrvatskim i međunarodnim računovodstvenim standardima i standardima financijskog izvješćivanja te poreznim propisima.
Uz računovodstvene usluge, nudimo i usluge poreznog i poslovnog savjetovanja, te savjetovanje u svezi poslovnih aktivnosti kao što su spajanja i preuzimanja, likvidacijske procese i sl.

Knjigovodstvo

Obračun plaće

Obračun drugog dohotka

Platni promet

Obračun poreza i drugih javnih davanja

Izrada financijskih i statističkih izvještaja

Analize poslovanja

Izrada izvješća za banke